LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 36
Wskaż zestaw, w który powinien być wyposażony pracownik służby porządkowej lub informacyjnej wyznaczony do kontroli uprawnień do przybywania na imprezie masowej odbywającej się w nocy na terenie bulwaru miejskiego.
A.
B.
C.
D.