LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 4
Do której czynności, w ramach zadań wykonywanych przez służby porządkowe i informacyjne, uprawniona jest tylko służba porządkowa?

A.
B.
C.
D.