LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 26
Które działanie powinien podjąć członek służby informacyjnej w stosunku do uczestnika imprezy masowej, objętego zakazem wstępu?

A.
B.
C.
D.