LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 13
Którego środka przymusu bezpośredniego może użyć pracownik służby porządkowej w celu odparcia ataku na członka służby informacyjnej?

A.
B.
C.
D.