LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
Jaką czynność powinien podjąć członek służby informacyjnej w przypadku stwierdzenia u kontrolowanej osoby przedmiotów, których wnoszenie na imprezę masową jest niedozwolone?

A.
B.
C.
D.