LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 33
Kierownik do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej, przy braku skuteczności działań służby porządkowej, ma prawo wystąpić o pomoc do Żandarmerii Wojskowej

A.
B.
C.
D.