LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 17
W celu przeprowadzenia imprezy masowej na terenie administrowanym przez Ministra Obrony Narodowej, organizator jest obowiązany powiadomić

A.
B.
C.
D.