LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 37
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do pracy jako dyżurny uzbrojonego stanowiska interwencyjnego jest legitymacja

A.
B.
C.
D.