LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 6
Jaka powinna być relacja skuteczności zabezpieczenia i ochrony do poziomu zagrożenia?
A.
B.
C.
D.