LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 13
Na jakim etapie zdarzenia powinien zastosować ochronę czynną pracownik ochrony reagujący na zagrożenie ze strony nieuzbrojonego napastnika?
A.
B.
C.
D.