LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 4
Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonujący działania ochronne w granicach obiektu chronionego może podjąć decyzję o użyciu psa służbowego podczas dokonywania czynności

A.
B.
C.
D.