LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 39
Co należy rozumieć pod pojęciem homologacja urządzenia?

A.
B.
C.
D.