LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 22
Które działanie powinna podjąć, w pierwszej kolejności, obsługa stanowiska interwencyjnego po odbiorze sygnału napadu do obiektu objętego ochroną doraźną oraz systemem weryfikacji sygnału?

A.
B.
C.
D.