LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 31
Powyżej ilu jednostek obliczeniowych transportowanych bankowozem typu A należy przydzielić pojazd ubezpieczający?

A.
B.
C.
D.