LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 24
Która z wymienionych wielkości wartości pieniężnych wymaga ochrony w liczbie trzech konwojentów?

A.
B.
C.
D.