LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 34
Pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm mogą być wykorzystywane przez SUFO do ochrony

A.
B.
C.
D.