LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 4
Na podstawie którego dokumentu należy realizować ochronę transportu podlegającego obowiązkowej ochronie?

A.
B.
C.
D.