LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - CZERWIEC 2014

Pytanie nr 17
W przypadku podejrzenia pożaru w przedziale silnikowym bankowozu, konwojenci

A.
B.
C.
D.