LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 17
Ze względu na możliwość regulacji współczynnika mocy, korzystnie na sieć zasilającą wpływają silniki

A.
B.
C.
D.