LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 24
Sprawność znamionowa trójfazowego silnika asynchronicznego o danych znamionowych Pn = 3 kW, Un = 400 V, In = 6,9 A, cosφ = 0,8 jest równa

A.
B.
C.
D.