LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 8
Prędkość obrotowa wału silnika asynchronicznego jest równa (f - częstotliwość, p - liczba par biegunów pola magnetycznego, s - poślizg)
A.
B.
C.
D.