LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 17
Wyłącznik różnicowoprądowy o symbolu RCD40-0,03 charakteryzuje się

A.
B.
C.
D.