LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 9
Zdjęcie przedstawia
A.
B.
C.
D.