LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 37
Rysunek przedstawia tabliczkę zaciskową maszyny prądu stałego
A.
B.
C.
D.