LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 32
Maszyna prądu stałego ma stojan

A.
B.
C.
D.