LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 1
Korpusy (karkasy) transformatorów małej mocy mogą być wykonane z

A.
B.
C.
D.