LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 13
Prądnicę tachometryczną stosuje się

A.
B.
C.
D.