LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 8
Głównym zadaniem uzwojenia kompensacyjnego w maszynie prądu stałego jest

A.
B.
C.
D.