LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 37
Narzędzie przedstawione na zdjęciu służy do
A.
B.
C.
D.