LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 8
Na zdjęciu literą X oznaczono
A.
B.
C.
D.