LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 1
Ze schematu połączeń tablicy przekaźnikowej przedstawionego na rysunku wynika, że zacisk 1 przekaźnika 32 należy połączyć z zaciskiem
A.
B.
C.
D.