LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 34
Układ Arona, do pomiaru mocy czynnej pobieranej przez silnik z sieci zasilającej, przedstawiono na rysunku
A.
B.
C.
D.