LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 11
Element przedstawiony na zdjęciu to
A.
B.
C.
D.