LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 6
Przyczyną nagłego wzrostu prędkości obrotowej silnika bocznikowego prądu stałego podczas jego normalnej pracy jest wystąpienie

A.
B.
C.
D.