LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 21
Obciążony silnik asynchroniczny uruchamiany przy pomocy przełącznika Y/Δ rusza dopiero po skojarzeniu jego uzwojeń w Δ. Przyczyną takiej pracy silnika jest

A.
B.
C.
D.