LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 34
Przyczyną zbyt dużej prędkości obrotowej jednofazowego silnika komutatorowego i poboru zbyt dużego prądu z sieci zasilającej jest wystąpienie

A.
B.
C.
D.