LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 19
W celu określenia wartości rezystancji Rf jednej fazy uzwojenia stojana silnika elektrycznego skojarzonego w trójkąt należy zmierzyć rezystancje RUV, RVW, RWU i obliczyć ją z zależności
A.
B.
C.
D.