LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 19
W układzie połączonym zgodnie ze schematem montażowym przedstawionym na rysunku, bezpiecznik trójfazowy F1 włączony jest między listwą zaciskową X1 a stycznikiem K1 w taki sposób, że jest zachowana ciągłość między
A.
B.
C.
D.