LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 27
W celu oceny stanu mechanicznego silnika prądu stałego należy wykonać następujące czynności w kolejności:
A.
B.
C.
D.