LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 29
Graficzne przedstawienie aktywności elektrycznej mięśnia sercowego odbierane z powierzchni ciała, to badanie

A.
B.
C.
D.