LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 18
Na podstawie informacji zawartej w ulotce dołączonej do leku określ drogę jego podawania.
A.
B.
C.
D.