LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 24
Próbkę kału do badania parazytologicznego powinno się przechowywać do następnego dnia w temperaturze

A.
B.
C.
D.