LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 38
Do badań serologicznych w kierunku choroby Aujeszkiego u trzody chlewnej pobiera się krew z żyły

A.
B.
C.
D.