LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZE艃 2014

Pytanie nr 34
Wywiad ochronny ma na celu

A.
B.
C.
D.