LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 1
Osoba chroniona przewożona jest kolumną składającą się z trzech samochodów. Jaka liczba pracowników ochrony powinna uczestniczyć w ochronie?
A.
B.
C.
D.