LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 32
Pracownik ochrony wykonujący ochronę osoby w środkach masowej komunikacji może być wyposażony

A.
B.
C.
D.