LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 18
Pracownik ochrony wykonując zadania przy ochronie osoby, ma prawo użycia środka przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej w celu

A.
B.
C.
D.