LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 3
Kiedy pracownik ochrony, chroniąc osobę, może wezwać inne osoby do zachowania się zgodnego z prawem?

A.
B.
C.
D.