LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 4
Który element wyposażenia może posiadać członek służby informacyjnej na imprezie masowej?

A.
B.
C.
D.