LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 18
Kto określa strefy wykonywania zadań członkom służby porządkowej i służby informacyjnej przy zabezpieczaniu imprezy masowej?

A.
B.
C.
D.